Karnety należy wykorzystać w terminie 3 miesięcy od daty zakupu.


Faktury na podstawie paragonu wystawiamy w ciągu miesiąca.
Od dn. 1.01.2017 r. opłata za nieodwołanie wizyty w ustalonym terminie wynosi 60 zł.