Faktury na podstawie paragonu wystawiamy w ciągu miesiąca.