Zabieg ten ma na celu neutralizowanie nadmiernej aktywności punktów spustowych (znajdujących się w więzadłach, mięśniach, torebkach stawowych). Działając na zasadzie łuku odruchowego wywołuje lokalny szok tkankowy zmuszając zmienioną chorobowo tkankę do autoregeneracji. Terapeuta z wielką precyzją (czasem, co do milimetra) dokonuje delikatne wkłucia drażniąc struktury odpowiedzialne za proces chorobowy.

Mięśniowo-powięziowe zespoły bólowe (MPS, Myofascial pain syndromes) dotykają mięśni, stawów i struktur szkieletowych, prowadząc do bólu, utraty funkcji i zaburzeń ruchowych. Mięśniowo-powięziowy punkt spustowy (myofascial trigger point) jest charakterystycznym i diagnostycznym objawem MPS – jest on fizycznym objawem, poprzez który identyfikuje się MPS. Leczenie uwzględnia inaktywację mięśniowo-punktowego punktu spustowego, korekcję dysfunkcji biomechanicznej i posturalnej oraz przywrócenie właściwych wzorców ruchowych. Najbardziej zaakceptowaną międzynarodowo formą terapii punktów spustowych jest terapia manualna punktów spustowych i igłoterapia.

Jest to obecnie najsilniejszy i najlepszy środek do walki z bólem.

Zazwyczaj po kilku zabiegach nawet, kilkuletnie dolegliwości bardzo się zmniejszają lub całkowicie ustępują.
Metoda często błędnie mylona z akupunkturą, która jest zupełnie inną metodą lecznicza.