Standardy leczenia
Rzetelność, profesjonalizm, odpowiedzialność i jakość usług to atrybuty naszej kliniki. Najwyższe kwalifikacje zawodowe zespołu, poświadczone certyfikatami, gwarantują stosowanie najbardziej uznanych metod leczniczych w skali światowej, a także dobrane, zindywidualizowane leczenie każdego pacjenta. Bazując na rozległej wiedzy z zakresu medycyny i fizjoterapii, możemy zaproponować każdemu unikalny program leczenia.

Jesteśmy pierwszymi fizjoterapeutami w Polsce stosującymi procedury International Academy of Orthopedic Medicine – kompleksowego systemu badania klinicznego i terapii, będącego obecnie standardem w wielu najlepszych klinikach ortopedycznych i fizjoterapeutycznych na świecie.

W procesie terapii wykorzystujemy ponadto wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach podyplomowych. Szanując komfort i potrzeby Pacjentów, wybieramy najlepsze rozwiązanie danego problemu spośród szerokiego spektrum technik. Z myślą o Państwa bezpieczeństwie i satysfakcji, stale podnosimy kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych szkoleniach.

Wiedza i kompetencja naszego zespołu zyskały uznanie warszawskich uczelni – nasi pracownicy są wykładowcami AWF i WSR. Dzieląc się z młodszymi kolegami zasobem wiadomości i doświadczenia, działają na rzecz podniesienia poziomu i jakości świadczonych Państwu usług fizjoterapeutycznych.

Nasz zespół wyróżnia się nie tylko działalnością dydaktyczną. Prowadzimy programy badawcze dotyczące zagadnień bezpośrednio związanych z praktyką kliniczną, medycyną sportową – dzięki nim dodatkowo rozwijamy wiedzę dotyczącą najskuteczniejszych sposobów postępowania w patologiach narządu ruchu i śledzimy aktualne dane naukowe.

Atutem Fizjokliniki jest praca zespołowa – współpraca między członkami zespołu oraz między zespołem i lekarzami różnych specjalności. Wierzymy, że łącząc siły, tym skuteczniej potrafimy zaradzić dolegliwościom naszych Pacjentów.

Jesteśmy zwolennikami holistycznego modelu terapii, uwzględniającego całą gamę warunków psychofizycznych mogących wpływać na powstawanie Państwa dolegliwości. Za klucz do leczenia uznajemy dotarcie do przyczyny – czynnika leżącego u podłoża procesu patologicznego. Tylko takie podejście gwarantuje trwałe rozwiązanie problemu i pozwala nam nie tylko walczyć z bólem, lecz także równocześnie zapobiegać jego nawrotom. Zawsze działamy przy tym z myślą o naszym najważniejszym celu: przywróceniu Państwu – naszym Pacjentom – pełnej, szeroko pojętej sprawności fizycznej.