Leczenie SIS wymaga współpracy lekarza, fizjoterapeuty a także odpowiednich działań pacjenta. U większości pacjentów leczenie zachowawcze (nieoperacyjne) doprowadza do całkowitego ustąpienia dolegliwości.

W okresie ostrym działania polegają na ograniczeniu stanu zapalnego. Pomocne wydaje się tu odciążenie kończyny (np. temblak), podanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych a także techniki manualne. W przypadku cieśni podbarkowej należy unikać głównie ruchów odwiedzenia i zgięcia w zakresie konfliktu.

Kiedy dysfunkcja przyjmuje charakter przewlekły należy ocenić zaburzenia biomechaniczne mogące mieć wpływ na SIS. Bardzo ważnym elementem terapii są ćwiczenia mięśniowe. Najczęściej polegają one na aktywacji mięśni stożka rotatorów, co pozwala na prawidłowe ustawienie głowy kości ramiennej podczas ruchów ramienia. Zazwyczaj pacjenci prezentują zaburzony rytm łopatkowo-ramienny, dlatego praca nad mobilnością i prawidłowym ruchem łopatki powinna być priorytetem terapii. W przypadku sportowców należy ocenić technikę dyscypliny i dokonać ewentualnych zmian. W przypadku zaburzeń posturalnych należy pracować nad odpowiednim balansem mięśniowym. Niezbędna jest tu analiza ustawienia poszczególnych segmentów ciała, w szczególności głowy i kręgosłupa.

W sytuacji, gdy 6-12 miesięczne leczenie zachowawcze nie przynosi pozytywnych rezultatów wykonuje się zabieg operacyjnych. Obecnie większość technik wykonuje się artroskopowo. Najczęściej przeprowadza się tzw. acromioplastykę, czyli modelowanie wyrostka barkowego.

Mimo dużej wiedzy na temat powyższej dysfunkcji, w wielu przypadkach wprowadzone leczenie sprowadza się tylko do działań przeciwbólowych, które często nie rozwiązują problemu i pomagają tylko na krótki okres. Znajomość przyczyn powstawania dolegliwości i prawidłowa fizjoterapia łącząca odpowiednie ćwiczenia z technikami manulanymi zazwyczaj pozwala na uniknięcie zabiegu chirurgicznego dając pełne ustąpienie dolegliwości.