Ze względu na mechaniczny charakter schorzenia leki oraz zabiegi fizykoterapeutyczne mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Jeśli 6-miesięczne postępowanie rehabilitacyjne nie przynosi pozytywnych rezultatów, niezbędny może okazać się zabieg operacyjny. Należy pamiętać, że tylko 10% pacjentów z bólem przedniego przedziału kolana nie reaguje na leczenie zachowawcze, dlatego zabieg powinien być ostatecznością. Wśród grupy osób, w których rehabilitacja nie pomaga istnieją różnorodne patologie stawu rzepkowo-udowego, dlatego decyzja o rodzaju zabiegu powinna być dokładnie przemyślana.

W przypadku ELPS zabieg polega na uwolnieniu nadmiernie napiętych troczków bocznych, co wpływa na zmniejszenie sił przypierających rzepkę do kłykcia bocznego. Uwolnienie boczne najczęściej wykonuje się metodą artroskopową. Możliwe są także metody otwarte lub półzamknięte. W przypadku pacjentów z dużą koślawością kolan uwalnianie boczne wykonuje się razem z transferem guzowatości kości piszczelowej.

Najczęstszymi powikłaniami po wykonaniu uwolnienia bocznego są:

  • krwiak stawu kolanowego (10-18% przypadków)
  • podwichnięcie przyśrodkowe rzepki
  • zwłóknienia w miejscu przecięcia, które może prowadzić do ponownego przyparcia bocznego.

W trakcie leczenia zachowawczego jak i po zabiegu operacyjnym najistotniejszą rolę odgrywa odpowiednio dobrana fizjoterapia. Analiza posturalna jak i dynamiczna ruchu pacjenta, oraz wprowadzone na jej podstawie ćwiczenia stanowią klucz do powrotu do zdrowia.