Boczne przyparcie rzepki leczenie zachowawcze
Leczenie zachowawcze (nieoperacyjne) polega na różnego rodzaju działaniach stosowanych podczas pierwszych miesięcy leczenia. Postępowanie rehabilitacyjne powinno polegać na przywróceniu balansu mięśniowego wpływającego na ustawienie rzepek. Dzięki technikom manualnym oraz specjalnie dobranym ćwiczeniom jesteśmy w próbuje się przywrócić prawidłową ruchomość rzepki.

Szczególną uwagę poświęca się wzmocnieniu głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego, która wg wielu autorów jest kluczem dla prawidłowej „ścieżki rzepki”. Część z nich sugeruje, aby ćwiczenia mięśnia czworogłowego wykonywać w zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Dzięki tym ćwiczeniom podczas wyżej wspomnianego mięśnia dochodzi jednocześnie do aktywacji innych mięśni kończyny dolnej, co w konsekwencji wpływa na właściwy tor ruchu rzepki. W procesie rehabilitacji należy także ocenić napięcie troczków rzepki a także innych mięśni działających na kolano.

Podczas badania pacjenta należy zwrócić uwagę także na ustawienie innych elementów narządu ruchu. Kluczem w rehabilitacji może okazać się praca nad mięśniami stabilizującymi miednicę, biodro czy stopę.