kolano biegacza leczenie
Określenie „kolano biegacza” jest różnorodnie interpretowane w literaturze, dlatego bóle przedniej lub bocznej strony kolana u sportowców powinny być różnicowane. Prawidłowo wykonane badanie kliniczne pozwala na postawienie właściwej diagnozy.

Podrażnienie błony maziowej lub torebki stawu kolanowego wymaga działania przeciwzapalnego. Stosujemy tu niesteroidowe leki przeciwzapalne doustnie, lub ostrzyknięcia odpowiednim środkiem przeciwzapalnym. Dodatkowo pomocne są techniki manualne stosowane w okolicy dolegliwości, oraz ćwiczenia mięśnia czworogłowego z niewielkim oporem. W okresach zaostrzeń należy schładzać kolano, oraz ograniczyć jego aktywność. Podczas wykonywania ćwiczeń należy unikać maksymalnego wyprostu stawu kolanowego. Przydatne wydają się tu także działania fizykoterapeutyczne. Zazwyczaj postępowanie zachowawcze (nieopeacyjne) przynosi oczekiwane rezultaty. W przypadku niewłaściwego ustawienia, lub toru ruchu rzepki pomocy jest taping korygujący dysfunkcję. Dodatkowo w procesie terapii wprowadzamy ćwiczenia mające na celu prawidłowe korekcję pozycji rzepki – głównie wzmacniane głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego, oraz rozciąganie elementów nadmiernie przypierających rzepkę. Poza działaniami lokalnymi istotna jest także ocena posturalna, czyli ustawienia innych elementów narządu ruchu. Nieprawidłowe ustawienie stopy (np. stopa płasko- koślawa) wpływa na zmianę sił działających w obrębie kolana, powoduje nadmierne przeciążenie lub osłabienie struktur. Co więcej, dochodzi do zmiany ustawienia rzepki, oraz możliwego podrażnienia błony maziowej. W przypadku, gdy kilkomiesięczne działania rehabilitacyjne nie przynoszą korzystnych rezultatów wykonuje się zabieg operacyjny (synovectomia) polegający na wycięciu przerośniętej błony maziowej.

W sytuacji, gdy ból przedniego przedziału kolana pochodzi z innych struktur działania przyjmują odmienny charakter, nacelowany na daną patologię. Należy zwrócić uwagę na częste współistnienie wielu zaburzeń. Dlatego postępowanie rehabilitacyjne zawsze powinno dobrane być indywidualnie. U wielu pacjentów zauważamy zaburzenia tzw. stereotypu ruchu podczas wykonywania danej aktywności sportowej, nieprawidłowe ustawianie stopy lub innego elementu łańcucha biomechanicznego podczas ruchu. Może to warunkować przeciążenia i uszkodzenia układu kostno szkieletowego, a w szczególności stawu kolanowego. Dolegliwości bólowe spowodowane podrażnieniem błony maziowej mają tendencję do nawrotów. Dlatego każdorazowo poza leczeniem objawowym, warto zastanowić się nad przyczyną powstania stanu zapalnego.