W przeszłości, gdy wiedza na temat funkcji i roli łąkotek nie była pełna, lekarze częściej decydowali się na całkowite ich usunięcie (menisectomia).W ostatnich dwóch dekadach nastąpiła znacząca zmiana w podejściu do leczenia łąkotek, ze względu na wiedzę, że ich brak doprowadza do wcześniejszego wystąpienia zmian zwyrodnieniowych w stawie. W przypadku całkowitego usunięcia kontakt między powierzchniami stawowymi wzrasta dwukrotnie, co nie pozostaje obojętne względem chrzęstnych powierzchni stawowych kolana.

O charakterze leczenia decyduje rodzaj uszkodzenia. Za uszkodzenia naprawialne uznaje się głównie uszkodzenia podłużne w strefie unaczynionej: czerwono-czeronej oraz czerwono-białej. Łąkotka może także ulec samoistnemu wygojeniu, ale tylko w strefie unaczynionej. Leczenie zachowawcze (nieoperacyjne) stosuje się tylko w niewielkich uszkodzeniach strefy unaczynionej. Ostateczną decyzję o charakterze leczenia podejmuje lekarz podczas badania artroskopowego.

Leczenie operacyjne najczęściej polega na zszyciu uszkodzonej części. Obecnie prawie wszystkie zabiegi wykonywane są metodą artroskopową (zamkniętą). Szycie łąkotki jest wskazane dla pacjentów poniżej 60 roku życia, którzy są aktywni fizycznie. W przypadku uszkodzeń w 1/3 obszaru centralnego łąkotki, który jest mniej unaczyniony można dokonać szycia w przypadku, gdy przynajmniej 8mm długości łąkotki zostało nieuszkodzone. W innych przypadkach wykonuje się usunięcie uszkodzonego fragmentu (meniscectomia).

Inną techniką operacyjną jest przeszczep łąkotki. Wskazaniami do zabiegu jest wcześniejsze wycięcie łąkotki z towarzyszącymi dużymi objawami bólowymi oraz znaczne zniszczenie powierzchni stawowych. Zabieg może zostać wykonany tylko w przypadku zachowania osi kończyny i stabilności stawu. W innym przypadku może być wykonany tylko w połączeniu z osteotomią korekcyjną osi lub rekonstrukcją więzadeł. Lepsze wyniki daje wykonanie zabiegu przed wystąpieniem zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych. W technice tej wykorzystuje się kolagenowe protezy łąkotek lub przeszczepy allogeniczne (od dawcy).