Opis
Zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS) jest jedną z najczęstszych przyczyn bólu kończyny dolnej u sportowców, szczególnie u biegaczy długodystansowych. Problem ten jednak spotykany jest również u amatorów i zasługuje na szczególną uwagę w dobie rozkwitu popularności dyscyplin biegowych i rowerowych. Zespół obejmuje ból w obszarze nadkłykcia bocznego kości udowej (boczna część kolana) lub okolicy poniżej tego miejsca. Dolegliwości mogą także przyjmować charakter kłucia lub pieczenia. Poza lekkoatletyką ITBS występuje w sportach, gdzie występują szybkie, naprzemienne ruchy zgięcia i wyprostu kolana. Należą do nich min.: kolarstwo, wioślarstwo, piłka nożna oraz koszykówka.

Pasmo biodrowo-piszczelowe nie jest odseparowaną od otaczających ją tkanek strukturą anatomiczną. Stanowi zgrubienie powięzi szerokiej uda. Przebiega od miednicy do kolana w okolice rzepki, piszczeli i mięśnia dwugłowego uda. Pasmo jest miejscem przyczepu mięśnia naprężacza powięzi szerokiej uda oraz mięśnia pośladkowego wielkiego.