abieg operacyjny polega na uwolnieniu, przecięciu troczka bocznego. Najczęściej wykonuje się go metodą artroskopową. Uwolnienie stosowane jest jako izolowana procedura lub wraz z transferem guzowatości kości piszczelowej. Rezultat w głównej mierze jest uzależniony od prawidłowej kwalifikacji chorego. Należy pamiętać, że wśród pacjentów z bólem przedniego przedziały kolana tylko 10 % nie reaguje na leczenie zachowawcze, dlatego zabieg powinien być ostatecznością. Do zabiegu operacyjnego kwalifikują się pacjenci:

  • u których ból przedniej części kolana utrzymuje się mimo wielomiesięcznego leczenia zachowawczego
  • z niestabilnością rzepki, lub z nadmiernym bocznym przyparciem rzepki
  • z nadmiernym napięciem troczka bocznego potwierdzonym badaniem klinicznym

Najczęstszym powikłaniem pooperacyjnym jest krwiak stawu kolanowego występujący u 10-18% pacjentów. W sytuacji złej kwalifikacji pacjenta następstwem przecięcia troczków bocznych może być ustawienie rzepki w przeciwnym kierunku tzw. przyśrodkowe przyparcie. W przypadku niewłaściwego postępowania rehabilitacyjnego może dojść do nadmiernych zwłóknień w miejscu przecięcia i ponownego bocznego przyparcia rzepki.

Przy zwiększonym kącie Q (powyżej 20°) izolowane uwolnienie boczne najczęściej łączy się z przyśrodkowym lub przednioprzyśrodkowym transferem guzowatości kości piszczelowej.