W przypadku nadmiernego napięcia (głównie obserwowanego w troczku bocznym) istnieje szereg możliwości metod leczenia zachowawczego. W większości przypadków nie ma potrzeby przeprowadzania zabiegu operacyjnego.

Działania rehabilitacyjne skierowane są zarówno miejscowo w okolicę stawu kolanowego, jak również globalnie na inne elementy narządu ruchu. Działania miejscowe polegają na zabiegach manualnych zwiększających elastyczność troczka, oraz wpływających na prawidłowa ruchomość rzepki. Dodatkowo stosuje się odpowiednie ćwiczenia wzmacniające mięśnie znajdujące się po przyśrodkowej stronie kolana, oraz rozciąganie struktur bocznych. Dodatkowo wprowadza się różnorodne ćwiczenia stabilizujące kolano, gdzie główny nacisk kładziony jest na odzyskanie kontroli mięśniowej i właściwego stereotypu ruchowego. Działania globalne polegają na ocenie funkcjonalnej innych elementów tj. stopa, biodro, czy ustawienie miednicy.