Wstępna diagnoza polega na badaniu klinicznym. Jednym z powszechnie wykonywanych testów jest tutaj test szuflady tylnej wykonywany w pozycji zgięcia stawu kolanowego do kąta prostego. W przypadku izolowanych uszkodzeń PCL, translacja (przesunięcie) w kierunku tylnym wynosi 10-20mm. Jeśli dojdzie do współuszkodzeń więzadeł pobocznych i struktur tylno-bocznych przesunięcie jest większe. W niektórych pozycjach, pacjent sam dostrzega charakterystyczny „schodek” pomiędzy kością piszczelową i udową.

W celu potwierdzenia diagnozy wykonuje się badania dodatkowe. MRI (rezonans magnetyczny) jest bardzo dobrym sposobem obrazowania w przypadku ostrych uszkodzeń. W przypadkach chronicznych, kiedy mamy do czynienie z wydłużeniem więzadła, badanie może nie wykazać żadnych anomalii. Głównym wyznacznikiem oceny niestabilności powinno być wówczas badanie kliniczne.

Do leczenia zachowawczego (nieoperacyjnego) kwalifikują się izolowane uszkodzenia PCL. Kolano umieszczane jest w ortezie w pełnym wyproście na okres 6 tygodni. Niewiele prac opisuje wyniki leczenia zachowawczego, dlatego trudno porównać jego skuteczność z zabiegiem operacyjnym. W przypadku, gdy działania zachowawcze nie przynoszą zadawalających rezultatów, a także w przypadku sportowców, u których kolano narażone jest na uszkodzenia więzadłowe, najczęściej dokonuje się rekonstrukcji więzadła.

Zabieg operacyjny najczęściej przeprowadza się metodą artroskopową. Większość technik operacyjnych polega na rekonstrukcji silniejszego pęczka przednio-bocznego. Istnieją także techniki odtwarzające oba pęczki. Przeszczep najczęściej pobiera się z tkanek pacjenta. Możliwe jest także pobranie go od dawcy lub wstawienie materiału syntetycznego. Do przeszczepu najczęściej używa się mięśnie gęsiej stopki, dużo rzadziej więzadło właściwe rzepki. Najczęstszymi powikłaniami, jakie zdarzają się w przypadku rekonstrukcji PCL, to uszkodzenie tętnicy podkolanowej a także w niektórych przypadkach ponowne zerwanie więzadła.