Celem programu rehabilitacyjnego po rekonstrukcji PCL jest przywrócenie funkcji kolana i powrót do pełnej aktywności fizycznej. Ramy czasowe przedstawione poniżej są tylko orientacyjne. Program należy modyfikować w zależności od powikłań, współuszkodzeń oraz indywidualnego przebiegu leczenia.

Już od pierwszych dni po przeszczepie należy kontrolować pozycje piszczeli podczas codziennych czynności. Nie należy układać kończyny bez podparcia pod kolanem, w pozycjach, które mogą spowodować rozciągnięcie przeszczepu. Kończynę należy zabezpieczyć w ortezie wyprostnej, którą do 8 tygodnia należy nosić także w nocy. Podczas pierwszych 6 tygodni pacjent powinien odciążać kończynę używając kul łokciowych podczas chodzenia.

Ważnym aspektem rehabilitacji jest progresywne wprowadzanie ćwiczeń. Pierwsze dwa tygodnie po zabiegu to okres, w którym wprowadzamy ruch bierny, obciążenie kończyny w granicy bólu oraz napięcia izometryczne mięśnia. Działania te wpływają na zmniejszenie ograniczenia ruchomości stawu oraz zapobieganie zanikom mięśniowym. Ćwiczenia zgięcia oraz wyprostu w zamkniętych łańcuchach kinematycznych są bezpieczniejsze i można wprowadzać je w terapii dużo wcześniej. Ćwiczenia wyprostu w otwartym łańcuchu jest bezpieczne w zakresie od 0 do 70°. Ćwiczenia zginaczy w otwartych łańcuchach kinematycznych ze względu na duże siły ścinające wprowadzamy dopiero w 4 miesiącu po operacji.

Do 8 tygodnia po zabiegu przeszczep ulega osłabieniu, dlatego należy chronić go przed dużymi obciążeniami. W okresie tym pacjent wykonuje ćwiczenia czynne mięśni pośladkowych oraz grupy kulszowo-goleniowej przy zaryglowanym (wyprostowanym) kolanie. Do programu należy wprowadzić ćwiczenia propriorecepcji (tzw. czucia głębokiego), które początkowo pacjent wykonuje z kulami. W późniejszym etapie ćwiczenia te przyjmują formy bardziej dynamiczne, zbliżone do aktywności sportowej.

W procesie rehabilitacji należy zapobiegać zaburzeniom biomechaniki stawu rzepkowo- udowego. Bóle przedniej części stawu kolanowego mogą pojawić się kilka miesięcy po zabiegu, jako konsekwencja nieprawidłowego usprawniania. Główną rolę odgrywają tu ćwiczenia głowy przyśrodkowej m. czworogłowego, ćwiczenia zwiększające elastyczność pasma biodrowo- piszczelowego, mobilizacje rzepki a także odzyskanie pełnego wyprostu stawu kolanowego.

Po 8 tygodniu więzadło staje się coraz silniejsze, co pozwala na progresywne zwiększanie zakresu ruchu w stawie kolanowym, a także całkowite obciążenie kończyny. Do 14 tygodnia należy uzyskać pełen zakres ruchu. Po tym okresie możemy wprowadzać ćwiczenia bardziej zaawansowane, trucht oraz ćwiczenia na siłowni. Po 18 tygodniu wprowadzamy ćwiczenia funkcjonalne, zbliżone do aktywności sportowej pacjenta tj. zeskoki, przeskoki itp. Powrót do sportu jest indywidualny i w dużej mierze zależy od rodzaju sportu. Najczęściej pacjenci powracają do pełnej aktywności po około 6-8 miesiącach od zabiegu.

Postępowanie rehabilitacyjne w przypadku rekonstrukcji PCL powinno być kontrolowane przez fizjoterapeutę i lekarza. W przypadku ponownych zerwań przeprowadzenie zabiegu jest dużo trudniejsze, dlatego należy zminimalizować ryzyko ponownego urazu.