Kluczowe w rozpoznaniu dolegliwości są odpowiedni wywiad, oraz badanie kliniczne. Wynika to z tego, że badania dodatkowe (RTG, scyntygrafia, czy MRI) w początkowej fazie nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Eksperci nie są zgodni co do przyczyny powstawania MTSS.

 • Jako czynniki ryzyka wskazuje się tu:
 • zwiększoną pronację stopy
 • zwiększoną siłę mięśni zginających stopę
 • tendencję do szpotawości tyło, lub przodostopia
 • nagły wzrost obciążeń treningowych
 • nieprawidłowa wymiana wapnia
 • twarda, lub nachylona nawierzchnia
 • nieodpowiednie obuwie
 • wcześniejsze urazy

U kobiet uprawiających sport u których rozwinął się ten zespół należy również wziąć pod uwagę:

 • zaburzenia przyjmowania pokarmów
 • zaburzenia estrogenowe
 • zaburzenia wchłaniania witaminy D

Naukowcy podejrzewają , że na powstawanie MTSS ma wpływ mięsień płaszczko waty, ale mechanizm w jakim to następuje jest nadal niejasny. Jedną z teorii tłumaczących jest uszkodzenie włókien Sharpey’a, które łączą część przyśrodkową tego mięśnia, poprzez okostną z piszczelą. Inna sugeruje, że MTSS jest wynikiem powtarzających się obciążeń, w trakcie których dochodzi do zmęczenia mięśnia płaszczkowatego i przeniesienia sił zginających na piszczel. Konsekwencją są mikrozłamania, objawiające się bólami goleni, ale niewidoczne w badaniu radiologicznym. Ponad wszelką wątpliwość wykazano korelację między płaskostopiem i powstawaniem zespołu bólowego piszczeli.

W badaniu klinicznym stwierdza się:

 • tkliwość okolicy przyśrodkowej krawędzi piszczeli, głównie jej środkowej części, przy braku tkliwości części przedniej
 • brak objawów naczyniowo-nerwowych (najczęściej)
 • często zaburzenia statyki – obniżenie łuku przyśrodkowego stopy, zaburzenia osi, długości kończyny dolnej, asymetrię kąta antewersji kości udowej

Ze względu na to, że ból okolicy przedniej podudzia może być objawem innych patologii, niezbędne jest dokonanie odpowiedniego różnicowania. Głównie powinno się tu uwzględnić złamania powolne (zogniskowany ból przedniej części piszczeli) oraz zespół przedziałów powięziowych (zaburzenie czucia, lub siły mięśniowej).