Jeśli leczenie zachowawcze nie przynosi efektu, stosuje się leczenie chirurgiczne. Polega ono najczęściej na przecięciu tylnej powięzi goleni. Często stosuje się również kauteryzację (przyżeganie) brzegu tylno-przyśrodkowego piszczeli. Jeśli stwierdzono obecność złamania powolnego do kości, w miejscu złamania wprowadza się gwóźdź śródszpikowy. Wyniki leczenia chirurgicznego są różne i nie zawsze przynoszą pełne wyleczenie. Mogą jednak znacznie zmniejszyć objawy bólowe dla pacjenta.