Kręgosłup - naczyniak trzonu kręgu

Naczyniak jest niezłośliwym nowotworem naczyń. Rozrost naczyń tętniczych w trzonie kręgu powoduje, że struktura kostna w tym kręgu zanika, rozwija się natomiast sieć naczyniowa. Naczyniak zwykle nie powoduje żadnych dolegliwości i objawów chorobowych w ciągu całego życia. W rzadkich przypadkach naczyniak może objawiać się bólem miejscowym kręgosłupa na poziomie zmiany.

Leczenie:
Dopóki naczyniak nie powoduje dolegliwości, to nie wymaga żadnego leczenia, ani nawet kontrolnych badań. Jeżeli jest przyczyną zespołu bólowego stosuje się radioterapię, ewentualnie endowaskularną embolizację naczyniaka. Gdy ból utrzymuje się mimo zastosowanych w/w metod lub jeżeli narasta deficyt neurologiczny stosuje się leczenie operacyjne, które polega plastyce kręgu specjalnym cementem lub na wycięciu naczyniaka z następową stabilizacją wewnętrzną kręgosłupa.

Plastyka cementem.

W przypadkach naczyniaków trzonów kręgów nasilające się dolegliwości bólowe oraz obraz badań wskazujący na istnienie zmian o charakterze naczyniaka są wskazaniem do podjęcia zabiegu cementowania.

Cement trzeba, więc wstrzyknąć w miejsce tworzenia się sieci naczyniowej i wówczas, w czasie jego tężenia na skutek egzotermicznej reakcji wydzielania ciepła, naczyniak ulega kompletnej koagulacji. W ten sposób likwiduje się zupełnie przyczynę choroby w trzonie kręgu, a osłabiony trzon kręgu dodatkowo jest wzmocniony cementem, który wnika w kość.