Muzycy poradniki

ABC profilaktyki dla muzyków


czyli strategie prewencji problemów zdrowotnych wśród muzyków. Bycie muzykiem wiąże się z obciążeniami organizmu podobnymi do tych obserwowanych u sportowców zawodowych. Oczywiście dotyczą one nieco innych obszarów,...

Więcej