Błędy, które towarzyszą początkującym w pierwszej fazie nauczania nowego ruchu są powszechne. Najważniejszym jest zatem wychwycić je jak najwcześniej, aby nie doprowadzić do ich utrwalenia jako nawyku ruchowego. Zmiana nawyku jest o wiele trudniejsza niż nauka nowego zadania. W związku z powyższym, na początku swej przygody z Nordic Walking polecamy wszystkim poświęcić szczególną uwagę dobremu przyswojeniu poszczególnych ruchów marszowych.

TECHNIKA MARSZU
W tej części pojawia się najwięcej uwag, bo właśnie najwięcej błędów związanych jest z techniką marszu. Do najczęściej popełnianych należą:
wystawianie kijków przed siebie
niezachowanie kąta 60 stopni podczas wbicia kijka, co pociąga za sobą nieprawidłową pracę ramion (brak obszernej pracy ramion w stawie ramiennym, przeniesienie pracy na stawy łokciowe)
brak odprowadzenia ręki za biodro w końcowej fazie ruchu ramienia
brak synchronizacji pracy ramion (wbicie kijka) oraz nóg (postawienie pięty)
zaciskanie ręki na rękojeści kijka podczas całego ruchu ramienia, bez rozluźnienia go w końcowej fazie ruchu (za biodrem)
brak oparcia się na pasku kijka przy rozluźnionym chwycie (za biodrem)
brak pochylenia tułowia w przód dla zdynamizowania sylwetki podczas marszu

DOBÓR OBCIĄŻEŃ TRENINGOWYCH
Częstym uchybieniem jest brak planowania treningów, ich liczby, intensywności i objętości. Prawdą jest, że dla osiągania swych celów w treningu, najważniejsza jest systematyka w stosowaniu obciążeń. Dlatego też zachęcamy wszystkich, którzy nie chcą, aby ich wysiłek szedł na marne, aby postarali się planować swe działania – nawet w praktyce amatorskiej.

KIJKI
Wiele sklepów reklamuje kijki, które zupełnie nie są przystosowane do Nordic Walking.
Bardzo często efektami takich zakupów są produkty o niewłaściwych właściwościach. Poniżej znajduje się kilka przykładów błędnie dobranych cech kijków:

  • materiał wykonania – aluminium;
  • regulowana długość – kijki teleskopowe;
  • nie dostosowanie do wysokości ciała użytkownika;
  • niepraktyczne mocowanie rękawiczki do rękojeści kijka;

OBUWIE
Podstawowymi błędami przy doborze obuwia są odkryte zapiętki lub palce (typu klapki czy sandały), które źle trzymają się stopy oraz nie pozawalają na swobodne i dynamiczne ruchy stopy czy całej kończyny. Jest to niewątpliwie czynnik ograniczający możliwości stosowania się do wskazówek związanych z techniką marszu.

DOBÓR MIEJSCA
Twarde nawierzchnie nie są wskazane ze względu na brak amortyzacji wstrząsów powstałych podczas marszu. Podczas korzystania z nich całe obciążenie przechodzi na części chrzęstne powierzchni stawowych, co powoduje stopniowe ich zużycie. W konsekwencji może to doprowadzić do dolegliwości bólowych związanymi z przeciążeniami i procesami degeneracyjnymi. Będąc świadomym tych konsekwencji należy zadbać o swe stawy profilaktycznie i nie narażać ich na dodatkowe obciążenia.