PROGRAM REHABILITACJI PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO (PDF)
Przygotowanie przedoperacyjne:

 • utrzymanie maksymalnego, bezbolesnego zakresu ruchów w stawie kolanowym
 • rozluźnienie tkanek miękkich otaczających staw
 • wzmocnienie mięśni okolicy stawu
 • wyjaśnienie przebiegu operacji, procedury wymiany stawu oraz omówienie planu rehabilitacji pooperacyjnej
 • nauka ćwiczeń z zestawu ćwiczeń pooperacyjnych

0 – 1 tydzień:

 • po około 3 – 4 dniowym pobycie w szpitalu, postępowanie wg zasady PRICE MM
 • uzyskanie pełnego wyprostu
 • uzyskanie biernego zgięcia (do 90°) za pomocą szyny CPM lub pracując z fizjoterapeutą
 • nauka chodu o kulach po płaskim podłożu
 • transfer z pozycji leżącej do siadu/ do pozycji stojącej/ na toaletę
 • instruktaż dotyczący zaopatrzenia miejsca zamieszkania w niezbędne pomoce: uchwyty, maty antypoślizgowe w łazience itp. (w
 • zależności od stanu funkcjonalnego i możliwości pacjenta)

2 – 6 tydzień:

 • nauka ćwiczeń wzmacniających siłę mięśniową
 • zwiększanie bezbolesnego zakresu ruchu
 • nauka chodzenia z kulami po schodach i nierównym podłożu

6 – 12 tydzień:

 • kontynuowanie ćwiczeń wzmacniających siłę mięśniową
 • jazda na rowerze stacjonarnym
 • czynne zginanie i prostowanie KD w stawie kolanowym w pozycji stojącej
 • nauka chodu bez kul po płaskim podłożu
 • przenoszenie ciężaru ciała na nogę operowaną: stanie obunóż/jednonóż/wchodzenie na stopień z wyprostem kolana
 • stretching mięśni KD
 • powrót do codziennych czynności: prace domowe, jazda samochodem, powrót do pracy

>12 tygodnia:

 • uzyskanie pełnej kontroli mięśniowej stawu
 • przeprowadzenie funkcjonalnych testów siły mięśniowej
 • możliwość powrotu do uprawiania sportów o „niskim ryzyku” m.in.: pływania, jazdy na rowerze, nordic walkingu
 • unikanie sportów z grupy „wysokiego ryzyka”: biegania, aerobiku, piłki nożnej, sportów walki.