Fizjoklinika zajmuje się rehabilitacją pacjentów w każdym przedziale wiekowym. Jednak grupa dziecięca i grupa seniorów wymagają specjalnej uwagi.

Rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja dzieci
Okres rozwojowy dziecka jest czasem, w którym zachodzą intensywne przemiany zarówno układu mięśniowo-szkieletowego jak i nerwowego. To jak ukształtuje się nasze ciało będzie rzutowało potencjalnie na wiele dolegliwości, z którymi możemy się zetknąć w wieku dojrzałym. Proces rozwojowy jest dynamiczny i dlatego bardzo ważna jest obserwacja i ocena pewnych zaburzeń pojawiających się w rosnącym organizmie. Nie wszystkie z nich wymagają interwencji, ale jej brak w odpowiednim momencie może zmniejszyć szanse na ich wyleczenie. Zrównoważony i harmonijny rozwój jest gwarancją lepszego, dorosłego życia.
Jeśli jednak dojdzie do pojawienia się wady postawy, chorób takich jak skolioza czy choroba Scheuermanna to niezbędna jest interwencja fizjoterapeutyczna. Regularne ćwiczenia i obserwacja progresji zmian jest – poza zaopatrzeniem ortopedycznym oraz operacją – jedynym leczeniem.
W grupie dziecięcej poza zaburzeniami postawy pojawiają się również bardzo specyficzne dolegliwości patologie, które nie występują u dorosłych. Znając je możemy wcześniej wychwycić dany problem i zająć się jego leczeniem.
W pracy z dziećmi stosujemy dużo form zabawowych lub sportowych (w zależności od wieku i zainteresowań). Najlepiej sprawdzające się metody to PNF, Bobath oraz SI.

Rehabilitacja seniorów

Rehabilitacja Seniorów
Osoby starsze, podobnie jak dzieci, wymagają specjalnego podejścia terapeutycznego. Wymaga ono uwzględnienia szczególnych przemian naszego organizmu w wieku starszym. Zaburzenia koordynacji, odwapnienie kości, zaburzenia krążeniowo-oddechowe, problemy z koncentracją to tylko część czynników uwzględnionych w programie fizjoterapii dla osób starszych, które czynią ten typ zajęć szczególnymi. Często seniorzy, samodzielnie oceniając swoje deficyty, obawiają się wysiłku, ćwiczeń, aktywności. Dla każdego pacjenta jest jednak droga, którą możemy go poprowadzić w kierunku uzyskania lepszej sprawności.
Każdy przedział wiekowy ma swoje charakterystyczne dolegliwości. W grupie seniorów jest podobnie. W wielu tych patologiach często nie mogą uzyskać pomocy u specjalistów. Odpowiednio poprowadzona nowoczesna fizjoterapia jednaj daje nowe możliwości i szanse na leczenie.
W przypadku rehabilitacji seniorów dobrze sprawdzają się metody czynnościowe (PNF, Bobath) podczas których terapeuta ma cały czas kontakt manualny z pacjentem. Dzięki temu łatwiej jest mu zrozumieć jak ma być wykonane ćwiczenie i z jaką siłą. W niektórych przypadkach stosowana jest również terapia manualna (przy dolegliwościach stawowych, kręgosłupowych).