Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest dedykowana osobom z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (udary mózgu, uszkodzenia rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Parkinsona i inne). Potrzeby pacjentów z tego typu zaburzeniami są bardzo zróżnicowane i bardzo ważne jest odpowiednia ich możliwości. Znajomość patologii jak i doświadczenie w pracy z pacjentem neurologicznym jest niezwykle ważne przy rozpatrywaniu skuteczności rehabilitacji. W trakcie rehabilitacji zdecydowanie na pierwszy plan wysuwają się metody o podłożu neurofizjologicznym takiej jak PNF, czy metoda Bobath dla dorosłych. Ich wykorzystanie ma kolosalne znaczenie przy rekonwalescencji pacjenta. Tradycyjna rehabilitacja ma dużo mniejszą skuteczność, co wynika z jej niedostosowania do specyfiki choroby układu nerwowego.
W grupie osób z zaburzeniami neurologicznymi na pierwszy plan wysuwają się deficyty czynnościowe. Pacjenci ze względu na upośledzoną funkcję układu nerwowego tracą zdolność do wykonywania pewnych czynności. Celem rehabilitacji jest ciągła stymulacja układu nerwowego w celu uzyskania kompensacji w postaci jego plastyczności lub mobilizacji sąsiadujących struktur stawowo-mięśniowych. W trakcie zajęć można również stawiać akcenty na równowagę, koordynację i inne składowe motoryczne (w zależności od potrzeb). Często patologie układu nerwowego skojarzone są z innymi zaburzeniami nie związanymi z układem mięśniowo-szkieletowym (zaburzenia poznawcze, zaburzenia charakterologiczne), które wymagają uwzględnienia podczas przygotowania programu rehabilitacyjnego.