Rehabilitacja po zabiegach chirurgicznych

Rehabilitacja po zabiegach chirurgicznych jest w wielu przypadkach dość ściśle wystandaryzowana i wykonywana jest według odpowiedniego programu. W zależności od typu zabiegu i wskazań lekarza dostosowujemy schemat postępowania po danej operacji (przykłady programów można zobaczyć tu)
Okresy rekonwalescencji mogą się znacznie różnić od siebie ze względu na to, że każdy pacjent ma inne zdolności leczenia. W programach pooperacyjnych staramy się odzyskać pełną funkcję stawu, tkanki operowanej stosując w tym celu całe spektrum metod fizjoterapeutycznych. Jeśli pacjent chce i ma takie możliwości stawiamy akcent na samodzielne wykonanie ćwiczeń i prace zlecone do wykonania w domu. Kontrola postępów i sposobu powracania funkcji jest kluczem do uniknięcia powikłań wynikających z nieprawidłowych wzorców ruchowych lub wczesnego rozpoznania stanów wymagających interwencji specjalistycznej.
W zależności od typu urazu, operowanej okolicy i od techniki zastosowanej podczas zabiegu możemy spodziewać się specyficznych zaburzeń. Przykładem może być łokieć. Złamanie stawowe tej okolicy może skutkować zwłóknieniami w obrębie tej struktury. Dodatkowo w pewnych warunkach może dochodzić do rozwinięcia się zespołu algodystroficznego lub inaczej kompleksowego zespołu bólu regionalnego. Wiedząc o tym musimy wykazać się szczególną ostrożnością i uwagą podczas postępowania fizjoterapeutycznego, żeby przeciwdziałać rozwinięciu się tych dolegliwości lub odpowiednio wcześniej je rozpoznać.