Rehabilitacja pourazowa
Celem rehabilitacji pourazowej jest w pierwszej fazie zmniejszenie objawów ostrych pourazowych (ból, obrzęk, spazm mięśniowy) w celu podniesienia komfortu życia pacjenta. Można to osiągnąć stosując szerokie spektrum metod fizjoterapeutycznych dobranych do potrzeb pacjenta (czytaj dalej metody fizjoterapeutyczne). W zależności od preferencji i możliwości osoby leczonej stosuje się terapie oparte zabiegach manualnych bądź czynnościowych (ćwiczenia). Zwykle unika się bezpośredniej aktywacji miejsca urazu, żeby dać czas na odpowiednie gojenie się uszkodzonej tkanki.

W kolejnej fazie przywraca się zakres ruchomości oraz siłę mięśniową. Jeśli ból nie stoi na przeszkodzie to można w tej fazie zastosować intensywne ćwiczenia rozciągające zarówno manualne, dynamiczne jak i statyczne. Warunkiem do rozpoczęcia pracy nad przywróceniem siły mięśniowej jest uzyskanie pełnego zakresu ruchu w danym segmencie ciała. Jest to uwarunkowane bezpieczeństwem sąsiadujących stawów. Brak odpowiedniej ruchomości przy intensywnym wzmacnianiu kończy się często przeciążeniami lub kolejnym urazem.

Ze względu na naturalne zdolności regeneracyjne naszego ciała ten typ rehabilitacji u większości pacjentów jest związany z szybką progresją wyników i często odzyskaniem pełnej funkcji.