Fizjoklinika - rehabilitacja wad postawy
Rehabilitacja wad postawy może dotyczyć zarówno dzieci jak i dorosłych. W obydwu przypadkach analizuje się zaburzenia ustawień poszczególnych elementów ciała w trzech płaszczyznach. W zależności od wskazań aplikuje się ćwiczenia symetryczne lub asymetryczne. W obrębie układu mięśniowo-szkieletowego można również usunąć restrykcje w sposób manualny, ale utrwalenie nowo uzyskanych zakresów musi się odbyć czynnie poprzez regularnie powtarzane aktywności. W analizie postawy istotne jest uwzględnienie ustawienia wszystkich części ciała względem siebie ze względu na łańcuchowy charakter zależności między nimi. Brak korekty ustawienia kończyn dolnych może więc skutkować zaburzeniami w miednicy i dalej rzutować je na kręgosłup.
U dzieci rozpoznanie wady postawy jest istotne pod kątem jak najlepszej jej korekcji do chwili zakończenia wzrostu. Jest to bowiem moment, w którym rzeczywiste zmiany na poziomie kości stają się niemożliwe. Dlatego niezwykle ważna wczesna diagnoza i rehabilitacja. Ukształtowanie naszego ciała w wieku rozwojowym ma kolosalne znaczenie dla rozwoju patologii w wieku dojrzałym.
U osób dorosłych praca z wadami postawu z założenia nie jest rzeczywistą korektą wady lecz profilaktyką potencjalnie wynikających z niej dolegliwości jak również zapobieganiem przed ich dalszą progresją. W trakcie rehabilitacji również możemy uzyskać wizualną poprawę części zniekształceń.
Metody stosowane w rehabilitacji wad postawy to głównie metody czynnościowe (PNF, Bobath). W zależności od potrzeb włącza się do nich elementy ćwiczeń sensomotorycznych, bądź treningu sportowego. Mobilizacje stawowe mogą być wykonane według wielu szkół (Maitland, IAOM, osteopatia, inne).