REGULAMIN FIZJOKLINIKI S.C.

1. Odwoływanie wizyt.

Pacjent zawsze ma prawo do zmiany terminu wizyty. Przy zmianach dokonanych po godz. 18:00 w dniu poprzedzającym datę umówionej wizyty naliczona zostanie kwota w wysokości 60zł* pokrywająca koszty gotowości Fizjokliniki s.c. do wykonania niezaszłej usługi. Opłata będzie pobrana podczas kolejnej wizyty.

W dni wolne od pracy rezygnację z wizyty należy zgłosić w formie wiadomości tekstowej pod numerem 533 606 606 bądź też drogą mailową na adres fizjoklinika@gmail.com, info@fizjoklinika.com W pozostałe dni rezygnacja z wizyty odbywa się tylko drogą telefoniczną lub bezpośrednio w siedzibie Fizjokliniki s.c.

2. Przetwarzanie danych.

Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych wyłącznie w celu komunikowania się
z Nim w kwestiach związanych z działalnością Fizjokliniki s.c.

3. Odpowiedzialność za rzeczy Pacjentów.

Fizjoklinika s.c. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w poczekalni.

* Opłata w podanej wysokości obowiązuje do dnia 31.12.2018 r.
Po tym terminie, Fizjoklinika s.c. zastrzega sobie możliwość jej zmiany. Informacja o ewentualnej zmianie będzie dostępna na stronie www.fizjoklinika.com na 2 tygodnie przed jej wprowadzeniem.