skowronek

Ospecjalista ortopedii

  • Choroby, urazy stawu biodrowego
  • Choroby, urazy stawu kolanowego
  • Choroby, urazy kręgosłupa
  • Specjalista traumatolgii
  • Specjalista miniinwazyjnych technik operacyjnych stawu biodrowego

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie z drugim stopniem specjalizacji. Obecnie starszy asystent Warszawskiej Kliniki Ortopedii i Traumatologii oraz starszy asystent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni nauczyciel akademicki, uczestnik i prelegent krajowych i międzynarodowych zjazdów chirurgów Ortopedów.

Posiada duże doświadczenie chirurgiczne w oddziałach chorób stawów biodrowych, kolanowych, traumatologii. Jest pionierem, szkoleniowcem i trenerem technik małoinwazyjnych z dostępu przedniego stawu biodrowego. Zajmuje się chorobami stawów biodrowych i kolanowych, chorobami kręgosłupa oraz zmianami urazowymi i pourazowymi.

Specjalista miniinwazyjnych technik dostępu przedniego stawu biodrowego, wykonanych kilkuset protezpolastyk z użyciem tego nowoczesnego dostępu operacyjnego, wykonanych ponad półtora tysiąca różnego rodzaju alloplastyk i rewizji. Wieloletni nauczyciel akademicki, uczestnik i prelegent krajowych i międzynarodowych zjazdów chirurgów Ortopedów.

Aktywny uczestnik paneli dyskusyjnych dla międzynarodowych użytkowników nowoczesnych protez szyjkowych ,przynasadowych. Szkoleniowiec i trener technik miniinwazyjnych w kraju i za granicą .

Współpracownik kilku szpitali komercyjnych i państwowych, wykonujących miniinwazyjne zabiegi operacyjne dla szerokiej grupy pacjentów, m.in. Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie, przy ul. Lindleya oraz Centrum Medyczne Damiana w Warszawie.

Godziny przyjęć:

Czwartek17:00-20:00
Godziny przyjęć mogą ulec zmianie z powodu dyżurów oraz nie planowanych zabiegów operacji danego dnia.