• Maciej Brożyński
  • Maciej Brożyński
  • Maciej Brożyński
  • Maciej Brożyński

Maciej Brożyński

Asystent Wydziału Rehabilitacji Warszawskiej AWF, wykładowca przedmiotów związanych z rehabilitacją i terapią manualną z piętnastoletnim doświadczeniem klinicznym. Absolwent Sutherland College of Osteopathic Medicine. Przedstawiciel i organizator szkoleń IAOM – International Academy of Orthopedic Medicine – na terenie Polski.

Uczestnik licznych kursów i szkoleń: neuromobilizacje, PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation), SET (sling exercise therapy), kinezjotaping, kursy kliniczne IAOM, David G. Simons Academy, pilates. Wcześniej pracownik CKiR, NZOZ „Medikar” oraz klinik „Ortos”, „Multimedica”, „Orto”, „Osteon” . Współpracuje z Wojewódzkim Centrum Stomatologii w zakresie rehabilitacji pacjentów stomatologicznych.

Cennik

Ukończone kursy