Piśmiennictwo naukowe nakreśla profil osoby cierpiącej z powodu objawów zaburzeń skroniowo-żuchwowych przypisując jej następujące cechy:

 • płeć – kobieta,
 • wiek – 16-45rż,
 • możliwe zaburzenia współtowarzyszące – stres, depresja, zaburzenia lękowe, ból przewlekły, bruksizm czy dysfunkcje kręgosłupa szyjnego,
 • możliwe nakładanie się objawów z innych przewlekłych zespołów bólowych (COPC) – fibromialgii, zespołu jelita drażliwego, bólu dolnego odcinka pleców, endometriozy czy przewlekłych migren,
 • obniżenie jakości życia (QOL) skutkujące wycofaniem z życia społecznego, rodzinnego czy zawodowego.

Częstotliwość występowania TMD
Najnowsze doniesienia wskazują, że objawy TMD występują od 3 do 12% ogólnej populacji.

Wiek
Przedział wiekowy, w którym najczęściej występują objawy zaburzeń skroniowo-żuchwowych kształtuje się pomiędzy 16., a 45. rokiem życia. Natomiast szczyt występowania przypada pomiędzy 20. i 40. rokiem życia.

Płeć
Objawy TMD występują znacznie częściej u kobiet. Najczęściej podawana proporcja to 3-4:1, a nawet 8:1. Kobiety też częściej poszukują pomocy medycznej w związku ze wspomnianymi dolegliwościami, gdyż stanowią one 80% wszystkich pacjentów z TMD.

Objawy współwystępujące
Biorąc pod uwagę trzy grupy objawów, tj. mięśniowe (ból, sztywność), dyskowe (klikanie, przeskakiwanie, trzaski, blokowanie) oraz stawowe (ból, zmniejszenie zakresu ruchomości, blokowanie) aż 2/3 pacjentów prezentuje współwystępowanie objawów. Czyli u blisko 64% pacjentów występuje więcej niż jeden objaw, np. sztywność mięśni połączona z trzaskami w stawie czy ból stawu skojarzony z bólem mięśniowym i ograniczeniem ruchomości otwarcia.

Choroby współtowarzyszące
Zaburzeniom skroniowo-żuchwowym często współtowarzyszą takie choroby, jak:

 • przewlekły stres,
 • przewlekły ból (dotyczący innych okolic ciała),
 • depresja,
 • zaburzenia lękowe,
 • bruksizm (zgrzytanie lub zaciskanie zębów),
 • ból kręgosłupa szyjnego i/lub lędźwiowego.

Możliwe jest rónież nakładanie się objawów z innych przewlekłych zespołów bólowych:

 • fibromialgii,
 • zespołu jelita drażliwego,
 • bólu dolnego odcinka pleców,
 • endometriozy,
 • przewlekłych migren.

Wszystkie powyższe czynniki powodują obniżenie jakości życia (QOL) często skutkujące wycofaniem z życia społecznego, rodzinnego czy zawodowego.

BLOG