Dlaczego Fizjoklinika?

Właścicieli Fizjokliniki poznałem jeszcze na studiach, kiedy byli wykładowcami na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa, a ja byłem ich studentem. Pamiętam, że bardzo zaimponowały mi ogromna wiedza i doświadczenie kliniczne, które przedstawiali podczas zajęć terapii manualnej. Mnogość praktycznych wskazówek, które mogliśmy wykorzystać w pracy z pacjentem już na tamtym etapie były bezcenne.
Na ostatnim roku studiów nawiązaliśmy kontakt, rozpoczęliśmy współpracę, a później sprawy potoczyły się już szybko, gdyż minęło już blisko 10 lat, a my wciąż jesteśmy razem.
Najważniejszym elementem stanowiącym o sile Fizjokliniki są ludzie. Zgrany zespół specjalistów różnych dziedzin, którzy wzajemnie się uzupełniają. Bardzo się cieszę, że mogę go tworzyć i mieć swój wkład rozwój naszej kliniki.

Czym jest fizjoterapia stomatologiczna?

Fizjoterapia stomatologiczna zajmuje się badaniem funkcjonalnym oraz terapią tkanek układu stomatognatycznego odpowiedzialnych za żucie, do których przede wszystkim zalicza się: mięśnie żucia, stawy skroniowo-żuchwowe oraz układ nerwowy koordynujący ich pracę. Ocenie i leczeniu podlegają także pozostałe mięśnie szyi i głowy, które uczestniczą w żuciu, połykaniu i fonacji. Objawy występujące w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego, twarzy, głowy i szyi określa się zbiorczym terminem „zaburzeń skroniowo-żuchwowych” (ang. temporomandibular disorders – TMD). Do najczęściej występujących objawów należą:

  • ból lub sztywność mięśni żucia (w okolicy policzków czy skroni),
  • dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, takie jak ból, trzaski lub krepitacje czy zapalenie stawu,
  • ograniczenie ruchomości otwarcia (szczękościsk) czy asymetria ruchu żuchwy.

Ale objawy TMD nie ograniczają się jedynie do tych wymienionych powyżej. Definicja TMD jest bardzo obszerna i obejmuje również objawy związane z bólami głowy, oczami, objawiając się bólem za gałką oczną, bólem zębów, zaburzeniami połykania, odczuciem obcego ciała w gardle czy częstą chrypką, a także uchem w postaci np. szumów, pisków.

Kto i kiedy powinien skorzystać z fizjoterapii stomatologicznej?

Wskazania do podjęcia fizjoterapii są ściśle związane z objawami wymienionymi powyżej. Codzienna praktyka pracy z pacjentami jest taka, że na ogół do gabinetu zgłaszają się kobiety, gdyż to one (nawet 8x) częściej doświadczają objawów związanych z narządem żucia – bólem, napięciem mięśni twarzy czy trzaskami stawowymi, czy ze względu na zgrzytanie zębami. Mężczyzn przeważnie jest mniej z dwóch powodów – rzadziej mają objawy TMD, a nawet jeśli je mają, to rzadziej poszukują czy korzystają z pomocy medycznej.
Generalnie, każdy kto rozpozna u siebie objawy TMD powinien skonsultować się z fizjoterapeutą, w celu dalszej diagnostyki i wdrożeniu ewentualnej terapii. Moment konsultacji ma ogromne znaczenie i powinien nastąpić jak najszybciej od wystąpienia lub zaobserwowania objawów (np. zaciskania lub zgrzytania zębami czy trzasków stawowych).

Pomocne są też tzw. przesiewowe pytania opracowanie przez Amerykańskie Towarzystwo Bólu Twarzoczaski:

  1. Czy kiedykolwiek czułaś/-eś BÓL w szczęce, skroniach, uchu lub przed nim po którejś ze stron?
  2. Czy w ciągu ostatnich 30 dni pojawiły się bóle głowy, które obejmowały skronie, potylicę lub szyję?
  3. Czy w ciągu ostatnich 30 dni miałaś/-eś sytuację, że podczas ruchu żuchwy pojawiły się dźwięki w stawie?
  4. Czy kiedykolwiek pojawiła się sytuacja, że nie mogłaś/-eś otworzyć ust w pełnym zakresie lub żuchwa “przystanęła” choćby na chwilę podczas ruchu?
  5. Czy w ciągu ostatnich 30 dni zablokowała Ci się żuchwa, tak, że nie mogłaś/-eś jej zamknąć?

Jeżeli chociaż jeden raz pojawiła się odpowiedź TAK, stanowi to podstawę do przeprowadzenia dalszej diagnostyki fizjoterapeutycznej w kontekście występowania zaburzeń skroniowo-żuchwowych.

Jak przebiega wizyta?

Na pierwszej wizycie przeprowadzam wywiad, zapoznaję się z przebiegiem i dokumentacją dotychczasowego leczenia (np. ortodontycznego, czy chirurgicznego itp.) oraz omawiam wyników wypełnionych wcześniej kwestionariuszy dotyczących intensywności bólu czy rodzaju dysfunkcji, której doświadcza pacjent. W drugim etapie wykonuję badania funkcjonalne, gdzie oceniam tor ruchu żuchwy, osłuchuję stawy skroniowo-żuchwowe oraz mierzę zakres ruchomości żuchwy. Następnie wykonuję badanie manualne w postaci palpacji (ucisku) mięśni żucia w celu poszukiwania dolegliwości bólowych. To badanie wykonuję zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz jamy ustnej. Dodatkowo wykonuje testy dotyczące odcinka szyjnego kręgosłupa, gdyż może on wpływać na ból czy dysfunkcję w obrębie twarzy.
Zawsze omawiam wyniki badania z pacjentem, wyjaśniam na czym polegają i skąd pochodzą jego objaw, gdyż uważam, że świadomy pacjent chętniej uczestniczy w procesie leczenia. Rozmowa oraz badanie pozwala wspólnie z pacjentem nakreślić cel oraz priorytety fizjoterapii, a także ustalić jej przebieg. To wszystko zajmuje mi około 40 minut.

I na koniec, co jest ważne w pracy z pacjentem?

Myślę, że ze względu na specyfikę dziedziny, w której się specjalizuję najważniejsze jest globalne podejście do objawów pacjenta. Przyczyn oraz czynników podtrzymujących objawy zaburzeń skroniowo-żuchwowych jest wiele i są bardzo różnorodne. W tym udział czynnika emocjonalnego i stresowego jest bardzo istotny. Powoduje on bardzo silną modulację poziomu odczuwanego bólu, a z kolei ten jest główną przyczyną poszukiwania pomocy u fizjoterapeuty.
Indywidualna ocena udziału czynnika emocjonalnego, którą przeprowadzam w gabinecie pozwala uświadomić pacjentowi wagę tego zagadnienia na intensywność jego odczuć. Wiedza i świadomość wpływa na obniżenie poziomu lęku, a to działa przeciwbólowo.
Drugim równoważnym zagadnieniem który nierozerwalnie łączy się z powyższym jest edukacja pacjenta. Zrozumienie mechanizmów, które stoją za powstawaniem jego objawów jest pierwszym krokiem do nauki zarządzania nimi. Dlatego w procesie leczenia kładę duży nacisk na autoterapię i wyposażenie pacjenta w niezbędne narzędzia, które pozwolą mu samodzielnie sterować terapią.

FIZJOTERAPIA, OSTEOPATIA, TRENING, LECZENIE BÓLU - BLOG

Artykuły | Wskazówki | Porady | Video