Spis treści:

Trening funkcjonalny jest rodzajem intensywnych ćwiczeń, których celem jest wszechstronne wzmocnienie mięśni poprzez wykonywanie ruchów „funkcjonalnych”. Są to często ruchy które wykonujemy podczas codziennych aktywności jak wstawanie, dźwiganie, podnoszenie, wyciskanie czy też przyciąganie. Trening ten został bardzo mocno rozwinięty przez świat fizjoterapii. Wynika to z faktu, że wielu naszych pacjentów utraciło w wyniku choroby czy też urazu pewne określone funkcje. Odpowiednia diagnoza w zakresie utraconych funkcji pozwala ułożyć taki trening, który w krótkim czasie pozwoli na powrót pacjenta do pełnej sprawności. W trakcie sesji treningowych możemy modulować intensywność, natężenie, czy też objętość jednostek treningowych. Zależnie od potrzeb możemy dawać akcenty treningowe na różne elementy takie jak sama funkcjA, czy też np. siła, która jest niezbędna do wykonywania trenowanych czynności.

Korzyści z zastosowania treningu funkcjonalnego

 • Poprawa funkcji oraz czynności życia codziennego
 • Wzrost siły mięśniowej
 • Powrót do zdrowia po urazach
 • Poprawa sylwetki
 • Zniwelowanie/redukcja bólu
 • Poprawa stabilności
 • Poprawa mobilności
 • Prewencja kontuzji
 • Poprawa wzorców ruchowych
 • Redukcja nadwagi
 • Poprawa jakości ścięgien
 • Wzrost mocy i wytrzymałości
 • Poprawa wyników sportowych

Na czym polega trening funkcjonalny?

Głównymi celami treningu funkcjonalnego jest poprawa funkcji oraz prewencja kontuzji podczas wykonywania czynności życia codziennego i aktywności sportowych oraz niwelowanie skutków ubocznych siedzącego trybu życia. Poprzez słowo „funkcja” należy rozumieć zdolność do wykonania zaplanowanej czynności bez wystąpienia dolegliwości bólowych (np. wiosenne mycie okien czy zmiana opon bez bólu kolejnego dnia). Aby to wszystko osiągnąć niezbędne są odpowiednio dobrane coraz bardziej wymagające ćwiczenia dostosowane do obecnych możliwości ćwiczących. Wszystkie ćwiczenia są poprzedzone nauką podstawowych wzorców ruchowych, które są fundamentem zdrowego życia.

Trening funkcjonalny – wskazania

Mamy bardzo wiele wskazań do treningu funkcjonalnego. Chociaż możemy je ująć w jednym określeniu, którym jest przywrócenie utraconej funkcji lub też jej poprawa.

Trening funkcjonalny – przeciwskazania

Trening funkcjonalny ma takie same przeciwskazania jak inne rodzaje treningu. Są to między innymi:

 • Zapalenia
 • Gorączka
 • Niemożność wykonania ćwiczeń
 • Brak współpracy ze strony pacjenta

Trening funkcjonalny – jak wygląda trening?

Trening odbywa się na sali ćwiczeń. Pacjent powinien posiadać wygodny strój sportowy. Obuwie nie jest potrzebne (wyjątek stanowią pacjenci, którzy na co dzień chodzą w obuwiu z indywidualnymi wkładkami). W większości przypadków ćwiczymy na boso, ponieważ dodatkowo zwiększamy ilość bodźców, która dociera do stopy. Trening poprzedzony jest wywiadem, podczas którego trener zbiera najistotniejsze informacje. Ważną częścią są pytania dotyczące czynności życia codziennego oraz aktywności fizycznych wykonywanych przez pacjenta. Umożliwia to stworzenie indywidualnego programu treningowego, który będzie interesujący i sprawiający przyjemność dla pacjenta. Kolejnym etapem jest szczegółowa diagnostyka, ocena postawy oraz wzorców ruchowych. Każdy trening jest poprzedzony rozgrzewką, po której przechodzimy do części głównej. W części głównej pacjent pod nadzorem trenera wykonuje odpowiednio dobrane ćwiczenia. Nieodzownym elementem treningu jest progresja w ćwiczeniach i dążenie do doskonałości we wzorcach ruchowych wykorzystywanych w danej funkcji (np. serwis w tenisie ziemnym lub sięgnięcie po przedmiot znajdujący się nad głową). Po ustaleniu wspólnych celów i planu terapii pacjent otrzymuje zadania domowe. Trenerzy pozostają w stałym kontakcie z pacjentami w celu monitorowania postępów.

Optymalna ilość treningów

Ilość treningów zależy od celu, który chcemy osiągnąć. Może to być kilka jednostek treningowych, np. pięć. W przypadku dużej utraty wzorców ruchowych trening może wymagać wielu miesięcy pracy.

Trening funkcjonalny - skutki uboczne

Trening funkcjonalny nie niesie za sobą specjalnych skutków ubocznych. Nasi pacjenci wykonują ćwiczenia pod okiem naszych terapeutów co wpływa na bezpieczeństwo i jakość wykonywanych ćwiczeń.

FIZJOTERAPIA, OSTEOPATIA, TRENING, LECZENIE BÓLU - BLOG

Artykuły | Wskazówki | Porady | Video