Spis treści:

Klawiterapia jest neurofizjologiczną, nieinwazyjną metodą opracowaną przez dr. Ferdynanda Barbasiewicza w latach sześdziesiątych. Zapewnia ona odreagowanie psychologiczne i nerwowe w obwodowym i centralnym układzie nerwowym. Reguluje ona potencjały własne oraz wzbudza przewodnictwo w układzie nerwowym. Poprzez stymulację na cały układ nerwowy reguluje układ trawienny, hormonalny, neurologiczny. Działa pobudzająco, odtruwająco. Tak szerokie działanie wpływa na poprawę funkcji poznawczych pacjentów regulując i poprawiając ich stan psychiczny.

Korzyści z zastosowania klawiterapii

Poprzez swoje działanie na wiele receptorów jak i na cały układ nerwowy działanie klawiterapii jest bardzo szerokie, wśród korzyści zastosowania klawiterapii możemy wymienić:

 • Wyeliminowanie, redukcję bólu
 • Poprawę ukrwienia tkanek
 • Poprawę przepływu limfy
 • Normalizację pracy narządów
 • Poprawa odporności
 • Przyspieszenie gojenia tkanek
 • Poprawa pracy narządów między sobą
 • Stymulacja układu nerwowego
 • Stymulacja funkcji endokrynnych

Na czym polega klawiterapia?

Poniższe informacje dotyczą zabiegu klawiterapii. W klinice naszej wykonujemy także zabiegi pinoterapii i akupresury. Oddziaływanie neurofizjologiczne we wszystkich typach terapii jest podobne, stąd też opis poniższy dotyczy klawiterapii jako wiodącej metody terapii stosowanej przez naszych terapeutów.
Zabieg klawiterapii polega na stymulacji odpowiednich stref lub punktów na powierzchni skóry. Zależnie od leczonej jednostki chorobowej można zastosować zabiegi klawiterapii miejscowo lub bardziej ogólnie. Dzięki stymulacyjnym – odruchowym procesom neurofizjologicznym uzyskanym przez oddziaływanie na receptory dermatonu i głębiej położone neurologiczne przekaźniki sygnałów bólowych takich jak neuroton, mioton i skleroton można precyzyjnie, w sposób bardzo skuteczny wpływać na endogenne zaburzenia organizmu na poziomie komórkowym. Takie działanie wpływa na regulację wielu funkcji naszego organizmu. Działanie na wiele receptorów wywołuje następstwa chemiczne, hormonalne i enzymatyczne. W strefie stymulacji, jak pokazuje wiele badań, pojawiają się substancje znieczulające, przeciwciała jak i inne substancje chemiczne sprzyjające leczeniu naszego organizmu. Terapia ta wymaga od terapeutów dużej wiedzy w zakresie metodyki wykonywanych zabiegów. Każdej chorobie jest przyporządkowany schemat kolejności klawikowania, w tym jakie strefy i w jaki sposób mają być pobudzane klawikami.

Klawiterapia – wskazania

Klawiterapia wykazuje bardzo szerokie działanie przez co kwalifikuje się do tej terapii bardzo dużo jednostek chorobowych. Są to choroby w których pierwsze miejsce zajmuje ból, ale także:

 • Zaburzenia odporności
 • Choroby układu nerwowego
 • Infekcje dróg oddechowych
 • Zaburzenia układu trawiennego
 • Choroby układu krążenia
 • Zaburzenia słuchu, wzroku, powonienia
 • Zaburzenia układu moczowo-płciowego
 • Choroby narządu ruchu
 • Zaburzenia psychiczne
 • Bóle narządu ruchu

Klawiterapia – przeciwskazania

Zabieg klawiterapii nie ma specjalnych przeciwskazań. Ponieważ zabieg wykonuje się przy zastosowaniu klawików którymi stymulujemy skórę, pacjent nie może mieć chorób skóry, które to zmiany uniemożliwiają wykonanie zabiegu. Ważnym elementem jest współpraca ze strony pacjenta, bez niej jest trudne przeprowadzenie zabiegu.

Jak wygląda wizyta klawiterapii

Zabiegi klawiterapii wykonujemy klawikami, czyli specjalnie zaprojektowanymi gwoździami wytworzonymi z mosiądzu lub stali chirurgicznej. Czasami wykonujemy zabiegi, lub też zalecamy pacjentom wykonywanie zabiegów autoterapii drewnianymi patyczkami. Zabiegi wykonujemy w pozycji siedzącej, stojącej lub leżącej. Zakończenie klawików ma kształt stożkowy lub też płaski, za pomocą tych zakończeń wykonujemy bodźcowanie skóry pacjenta z odpowiednio dobraną siłą nacisku. Klawiki trzymamy w obydwu rękach i uciskamy pod kątem siedemdziesięciu stopni, aktywując punkty biologicznie czynne przez okres dwóch sekund. Punkty które stymulujemy mogą mieć lokalizację, blisko okolicy którą leczymy ale mogą też znajdować się na całym ciele zapewniając ogólne odreagowanie.

Optymalna ilość zabiegów klawiterapii

Ilość zabiegów klawiterapii jest uzależniona od celu jaki chcemy osiągnąć, ale także od zaawansowania procesu chorobowego. Nieraz już jedna stymulacja może być bardzo pomocna czasami są potrzebne sesje, które trwają codziennie przez okres dwóch tygodni. Naszym celem jest zapewnienie odpowiednich bodźców w procesie leczenia pacjenta, stąd też często uczymy pacjentów w jaki sposób mogą sami wykonywać zabiegi w domu, zwiększając skuteczność zabiegów.

Klawiterapia - skutki uboczne

Klawiterapia jest bardzo bezpieczną i bez bólową formą terapii. Musimy mieć świadomość, że zabiegi polegają na stymulacji skóry za pomocą odpowiednio zaprojektowanych gwoździ. Niesie to za sobą lekkie odczucia bólowe wykonywane w trakcie zabiegu jak i lekkie odczyny skórne w miejscach wykonywania zabiegu. Mijają one szybko i nie stanowią problemu dla pacjentów.

FIZJOTERAPIA, OSTEOPATIA, TRENING, LECZENIE BÓLU - BLOG

Artykuły | Wskazówki | Porady | Video