Dlaczego trening medyczny w Fizjoklinice?

Naszą klinikę wyróżnia profesjonalizm, indywidualne podejście oraz lata doświadczeń w pracy z naszymi pacjentami. W wielu chorobach i dysfunkcjach narządu ruchu trening medyczny jest nieodzownym elementem terapii. Bez niego nie jesteśmy w stanie w skuteczny sposób pomóc naszym pacjentom. Przez ostatnie dziesięć lat intensywnie szkoliliśmy się z zakresu treningu medycznego, siłowego i innych metod treningowych, dzięki czemu w skuteczny i profesjonalny sposób możemy pomagać naszym pacjentom, a także szkolić innych fizjoterapeutów i trenerów, bazując na  naszym modelu terapii opartym z jednej strony na doświadczeniu, a z drugiej – na badaniach naukowych. Oferujemy pacjentom szereg programów treningowych nastawionych na leczenie i profilaktykę kręgosłupa i stawów. Pracujemy z pacjentami pourazowymi i pooperacyjnymi. Prowadzimy zajęcia dla dzieci ukierunkowane na leczenie wad postawy. Dużą grupą naszych pacjentów są osoby, które chcą się lepiej czuć i cieszyć sprawnością.

Korzyści z zastosowania treningu medycznego.

Trening medyczny to proces, w którym nasze ciało adaptuje się do wysiłku. W trakcie aktywności fizycznej zachodzi wiele procesów metabolicznych i fizjologicznych. Są to między innymi:

 • przyspieszenie metabolizmu
 • przyrost masy mięśniowej
 • lepsza równowaga
 • zwiększenie zakresu ruchów w stawach
 • zwiększenie natlenienia krwi
 • zmniejszenie odczuwania bólu
 • spadek spoczynkowego ciśnienia krwi
 • spadek poziomu tkanki tłuszczowej
 • niższy poziom lipidów we krwi (np. cholesterolu)
 • zwiększenie gęstości kości (zapobieganie osteoporozie)
 • zapobieganie wielu chorobom (cukrzyca typu 2, depresja, choroby serca, choroby płuc, choroby aparatu ruchu)
 • ochrona przed demencją starczą
 • lepsza gospodarka hormonalna
 • poprawa samooceny

Na czym polega trening medyczny?

Jest to przede wszystkim bezpieczna forma wprowadzenia aktywności fizycznej i adaptacji w celu poprawy codziennego funkcjonowania. Podczas pracy z pacjentami dążymy do wytwarzania różnego rodzaju zmian fizjologicznych, morfologicznych czy też funkcjonalnych w układach i narządach, aby przystosować je do wykonywania pracy w coraz to nowych warunkach. Nie trenujemy dla samego trenowania! Pracujemy nad konkretnymi zaburzeniami, wspomagamy wydolność, wyznaczamy wcześniej cele w pracy z naszymi pacjentami i dążymy do ich realizacji w sposób skuteczny i konkretny.

Trening medyczny – wskazania

Wskazań do treningu medycznego jest bardzo wiele, wśród nich możemy wymienić:

 • choroby narządu ruchu
 • stany przed- i pooperacyjne
 • choroby układu krążenia
 • zaburzenia metaboliczne
 • choroby internistyczne
 • stan po urazach i długich unieruchomieniach
 • choroby neurologiczne
 • wady postawy
 • mała aktywność fizyczna
 • siedzący tryb życia itd.

Trening medyczny – przeciwwskazania

Każdy przypadek, każdą jednostkę chorobową omawiamy z lekarzem lub terapeutą prowadzącym. Określamy cele, zagrożenia i przeciwwskazania do treningu medycznego. Tak dobieramy metody treningowe, żeby praktycznie każdy pacjent mógł skorzystać z dobrodziejstw treningu. Aby zwiększyć efektywność procesu treningowego, często konsultujemy go z terapeutą lub lekarzem.

Jak wygląda pierwszy trening medyczny?

Pierwsza wizyta odbywa się w gabinecie lub na sali treningowej, do której wchodzicie Państwo bezpośrednio z szatni. Początek wizyty nie różni się od standardowej wizyty fizjoterapeutycznej. Przeprowadzamy wstępny wywiad dotyczący stanu zdrowia, wcześniej stosowanych terapii, pytamy o przebyte kontuzje i aktualny ból. Następnie przechodzimy do wykonania testów czynnościowych, które mają nam pomóc w postawieniu diagnozy. Jeżeli pacjent posiada badania obrazowe, zajmujemy się ich sprawdzeniem w celu weryfikacji wcześniej założonej diagnozy. Następnie przechodzimy do ćwiczeń, które prowadzimy w kolejności: rozgrzewka, część główna i wyciszenie.

 

 • Rozgrzewka – w jej skład wchodzą często ćwiczenia, które mają przygotować nasz aparat ruchu do wysiłku, czyli rozgrzać stawy, podnieść tętno, przyspieszyć oddech. Do pomocy służą nam np. rowerki stacjonarne czy bieżnie.
 • Część główna – jest dostosowana indywidualnie do potrzeb i wymagań trenującego pacjenta. Zależnie od priorytetów ćwiczącego, kładziemy akcent np. na zmniejszenie bólu narządu ruchu, budowanie siły, wytrzymałości, szybkości, zwinności czy innych aspektów, które są ważne dla pacjenta. Jednostkę treningową wykonujemy pod nadzorem trenera/fizjoterapeuty, który czuwa nad poprawnością przeprowadzanego treningu (techniką, liczbą ćwiczeń, serii, powtórzeń, bez bolesnością ćwiczeń itp.). Podczas pracy z pacjentami uczymy również ćwiczeń, które można wykonywać w warunkach domowych

Wyciszenie – po części treningowej prowadzimy ćwiczenia oddechowe lub inną formę kończącą trening, trwającą około 5 min. To także moment na omówienie ewentualnych pytań pacjenta i rozwianie wszelkich wątpliwości.

Optymalna ilość treningów medycznych

Liczba treningów zależy od stanu klinicznego pacjenta. Częstotliwość sesji treningowych zależy od tego, czy mamy do czynienia z procesem przewlekłym czy też stanem ostrym. Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na liczbę spotkań są cele, ustalane wspólnie z pacjentem na pierwszej wizycie.

Trening medyczny - skutki uboczne

Trening medyczny jest bezpieczną formą wprowadzenia aktywności fizycznej pod okiem wykwalifikowanej kadry fizjoterapeutów, dzięki czemu jest bezpieczny. Oczywiście stan, do którego dążymy, czyli stan adaptacji, wymaga od pacjenta zaangażowania w ćwiczenia, co może wywołać zmęczenie. Nasi specjaliści dbają o to, żeby trening był ułożony specjalnie pod jednostkę chorobową i potrzeby pacjenta, dzięki czemu wprowadzana aktywność fizyczna jest bezpieczna.

Nasi specjaliści - zapisz się na wizytę.

BLOG