Spis treści:

Terapia mięśniowo-powięziowa oparta na koncepcji taśm anatomicznych jest jednym z modeli terapii stosowanej w naszej klinice. Koncepcja ta została stworzona przez Toma Myersa. Aby zrozumieć koncepcję i model tej terapii możemy wyobrazić sobie przedmiot, który jest podtrzymywany za pomocą linek, które będąc napięte w odpowiedni sposób przytrzymują ten przedmiot prosto. Działające na niego siły z każdej strony utrzymują go w równowadze. Podobnie jest z naszym ciałem, które jest utrzymywane w równowadze poprzez czynne działanie mięśni jak i przez bierny układ powięzi. Powięzi, czyli macierz pozakomórkowa, to rusztowanie, na którym zbudowane jest wszystko co znajduje się w ciele. Sieć powięziowa jest jednolita i poprzez swoją ciągłość w ciele stanowi system błon czy też system „linek” które będąc w odpowiednim napięciu utrzymują narządy i tkanki w danym miejscu, tworząc ciało integralnym układem.
Przeciążenia statyczne jak i dynamiczne, urazy, różnego rodzaju patologie jak i czynniki zewnętrzna mogą spowodować zachwianie równowagi w układzie powięziowym. Może dojść do przeciążenia powięzi, ich napięcia, sklejenia. Zaburzenia te przekładają się na cały organizm jak i na czynność poszczególnych narządów. Stany te mogą utrzymywać się latami. Stąd tak ważna znajomość anatomiczna tych struktur, ich badanie jak i leczenie.

Korzyści z zastosowania terapii taśm anatomicznych

Terapia w modelu taśm anatomicznych ma zastosowanie w wielu jednostkach chorobowych. Dużym walorem tej metody jest to, że odziaływanie na układ powięziowy przekłada się na pracę wielu narządów. Usprawnienie procesów fizjologicznych wpływa korzystnie na dany narząd jak i na całe ciało. Do dobroczynnych skutków tej terapii możemy zaliczyć:

 • Wyeliminowanie, redukcję bólu
 • Zmniejszenie napięcia tkanek
 • Poprawę postawy
 • Poprawę ukrwienia tkanek
 • Poprawę przepływu limfy
 • Normalizację pracy narządów
 • Uelastycznienie tkanki
 • Poprawę odporności
 • Przyspieszenie gojenia tkanek
 • Poprawę pracy narządów między sobą
 • Stymulację układu autonomicznego
 • Uaktywnienie funkcji endokrynnych
 • Poprawę samopoczucia

Na czym polega terapia taśm anatomicznych?

Terapia taśm anatomicznych polega przede wszystkim na dokładnej diagnostyce. Jest tu niezbędna wiedza z zakresu anatomii taśm powięziowych i wzajemnych ich korelacji. Mając tą wiedzę możemy zbadać pacjenta i odnaleźć zaburzenia w strukturze jak i elastyczności taśm. Założenia koncepcji leczenia w ten sposób jest o tyle ciekawa, że pozwala pacjentowi odnaleźć przyczynę bólu w ciele, która to przyczyna często znajduje się daleko od wyczuwanego bólu. Terapia ta wymaga dużego doświadczenia ze strony terapeuty. Znajomość anatomii pozwala w badaniu docierać do przyczyny bólu jak po przysłowiowej nitce do kłębka. Plusem tej terapii jest także to, że nie skupiamy się nie tylko na miejscu bólowym, ale także na obszarach odległych od niego. Po odnalezieniu stref ograniczonych ruchowo, czy też nadwrażliwych możemy przejść do właściwej terapii, która polega na przywróceniu odpowiedniej elastyczności tkankom, czy też prawidłowej ruchomości. Częstym problemem jest brak ruchomości tkanki powięziowej między sobą. Terapeuci często ten stan określają „sklejeniem się powięzi” między sobą. Terapia umożliwia powrót do stanu sprzed choroby czy też bólu.

Terapia taśm anatomicznych – wskazania

Terapia taśm powięziowych stanowi skuteczną terapię w wielu jednostkach chorobowych. Stanowi ono terapią, którą możemy wykonywać jako terapię główną lub w połączeniu z innymi metodami terapeutycznymi. Podejście takie znacznie zwiększa efektywność terapii. Częstymi wskazaniami do leczenia są:

 • Bóle narządu ruchu o różnej etiologii
 • Bóle kręgosłupa, w tym stany ostre
 • Zmiany zwyrodnieniowe
 • Dyskopatia o różnym nasileniu
 • Bóle i zawroty głowy
 • Bóle twarzoczaszki
 • Drętwienia kończyn
 • Skurcze, drżenia mięśniowe
 • Bóle stawów
 • Napięcia i bóle mięśni
 • Dysbalans mięśniowy
 • Ograniczenia ruchomości
 • Przykurcze mięśniowe
 • Ograniczenia łącznotkankowe
 • Przewlekłe zmęczenie
 • Urazy
 • Zaburzenia odporności
 • Stany przed i po operacyjne
 • Przewlekłe stany zapalne
 • Fibromialgia
 • Bóle psychosomatyczne

Terapia taśm anatomicznych – przeciwskazania

Terapia taśm powięziowych jest bezpieczną formą terapii. W żaden sposób nie jest to inwazyjna i bolesna metoda. Kluczową rolę stanowią tu odczucia pacjenta i to głównie nimi będziemy się kierować w trakcie sesji terapeutycznej. Podejście takie pozwala w sposób efektywny leczyć nasz pacjentów ograniczając wskazania do zabiegu do minimum.

Jak wygląda wizyta u terapeuty zajmującego się terapią taśm anatomicznych

Na terapię taśm anatomicznych składa się wiele elementów. Techniki terapeutyczne mogą być wykonywane biernie przez terapeutę. Są one zbliżone do technik tkanek miękkich które są stosowane w masażu głębokim. Innym sposobem, stosowanym bardzo często w tej terapii, jest wykonywanie ruchów czynnych przez pacjenta z jednoczesnym przytrzymywaniem przez terapeutę tkanek w różnych pozycjach. Ruchy te wykonuje się w różnych pozycjach z nastawieniem na wykonywanie ćwiczeń, w ruchach które są wykonywane na co dzień. Podejście takie stanowi równolegle reedukację ruchową która ma odtworzyć prawidłowe wzorce. Ruch jest prowadzony w sposób dokładny i powolny. Pacjent musi cały czas współpracować z terapeutą. Tylko on jest w stanie nam opowiedzieć, gdzie czuje największe ograniczenia oraz ból. Tak wykonywana sesja terapeutyczna pozwala pacjentowi stworzyć odpowiedni program autoterapii w oparciu o ruchy i wzorce które były użyte w jednostce terapeutycznej.

Optymalna ilość zabiegów

Ilość zabiegów terapii taśm powięziowych zależy od stanu klinicznego pacjenta. Inna jest ona u pacjentów ostrych (może to być nawet jedna lub kilka sesji) inna natomiast w przewlekłych, wieloletnich bólach. W takich przypadkach spotkań z terapeutą jest więcej i wymagają one przede wszystkim nauki przez pacjenta programu autoterapii do domu.

Terapia taśm anatomicznych - skutki uboczne

Leczenie to jest bardzo bezpieczną i bez bólową formą terapii. Ciągła współpraca z terapeutą, dynamiczne dostosowanie się do wrażeń tkankowych czy też bólowych pozwala nam uniknąć skutków niepożądanych. Terapia ta może być wykonywana w sposób bardzo delikatny co daje nam możliwość stosowanie jej nawet w ciężkich stanach chorobowych.

FIZJOTERAPIA, OSTEOPATIA, TRENING, LECZENIE BÓLU - BLOG

Artykuły | Wskazówki | Porady | Video